Barnträff i Stockholm

barnenDen 5/10 var vi tre barnansvariga på barnträffen i Stockholm.

Där föreläste Ragnhild barnansvarig på Kvinnohuset i Örebro. Hon presenterade hur de jobbar med barn som utsatts eller upplevt våld i nära relationer. Hon gick även igenom några av paragraferna i barnkonventionen.

”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet”

Dom arbetar utifrån Trappanmodellen.

Målgrupp: Barn (4 år och äldre) som bevittnat våld inom familjen

Trappan är en modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Den utvecklades av Rädda Barnen i slutet av 1990-talet. Barnsamtalen utgör en del av socialtjänstens och organisationers större arbete med våldsutsatta familjer. En förutsättning för samtalen är att barnets trygghet och säkerhet beaktas.

Detta väckte stor inspiration hos oss att fortsätta utvecklas för att kunna på bästa sätt bemöta och aktivera barnen vi får in till vårt skyddade boende.

Inger Ekbom, Psykoterapeut och författare som utvecklat trappanmodellen, var även och informerade mer ingående om trappanmodellen.

 

ROKS Beatrice Unander-Scharin presenterade och delade ut boken Barn som upplevt våld, en handbok för kvinnojourer.

Vi pratade och diskuterade om våra egna erfarenheter och hur vi kan jobba för att få det bättre för kvinnorna och barnen.

Förskolor kom på tal och många upplevde att det är svårt att placera barnen på förskolorna/skolorna då de kommer från en annan hemkommun än den det skyddade boendet finns.

Jag vill passa på att tacka Gislaveds kommun som sköter det väldigt bra! Vi kunde stolt säga att vi har inte upplevt några svårigheter med det.

Sammanfattningsvis så vill vi säga att vi ser fram emot nästa barnträff och kommer fortsätta jobba för att barnen ska få den hjälp och stöd de behöver.