Hjälp oss förändra attityden till sexköp!

Hjälp oss förändra attityden till sexköp!

Varje dag sker det omkring sju sexköp, bara i Jönköpings län. Troligtvis är detta bara toppen av ett isberg. Den verkliga siffran kan nämligen antas vara ännu högre då detta bara är det antalet köp av sexuella tjänster som Länsstyrelsen kunde hitta i sin kartläggning ”Osynlig synlig verklighet”. http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/publikationer/rapporter/2015/Pages/2015-18.aspx

 

Bakom varje sexköp finns en säljare och en köpare. Båda är personer som kan vara i behov av hjälp för att förändra sin situation och sitt beteende. Tidigare studier visar att nästan åtta av tio av de unga som har sex mot ersättning har blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin uppväxt. Att sälja sin kropp blir då en direkt konsekvens av dessa trauman, och ibland även ett sätt att skada sig själv på. På grund av skuld och skam är det svårt för dessa personer att söka stöd.

 

För att lyfta frågan och sprida kunskap i ämnet startar därför Länsstyrelsen i Jönköpings län nu en informationskampanj. Du kan läsa mer om kampanjen på Facebook https://www.facebook.com/1av13/, i sociala medier under #1av13 eller på Länsstyrelsens webbplats. www.lansstyrelsen.se/jonkoping

 

Om kampanjen #1av13

Informationskampanjen #1av13 har fått sitt namn av att 1 av 13 svenska män uppger att de någon gång har köpt sex. Syftet är att sprida information om prostitution i Jönköpings län och att få till stånd en dialog om missuppfattningar och attityder till sexköp. Målet är att fler ska erbjuda bättre hjälp till de sexarbetare som finns i länet.

 

För att nå ut med informationen använder vi oss främst av digitala och sociala medier. Vi använder också printannonser med bilder tagna av fotografen Emma Enbjärde http://www.makememories.se. På bilderna syns modeller, men citaten är alla autentiska och kommer från intervjuer med personer som har sålt eller fortfarande säljer sex. Intervjuerna och mer information om prostitution i Jönköpings län finns att läsa i rapporten ”Osynlig synlig verklighet”.

 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna arbetet som syftar till att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelsen ska arbeta för att stärka den regionala samverkan och öka skyddet och stödet till de utsatta. Kampanjen #1av13 är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköping läns informationsenhet.

 

Om du har frågor kring kampanjen går det bra att kontakta Patrik Westerlund, informatör på Länsstyrelsen i Jönköpings län, patrik.westerlund@lansstyrelsen.se