Igår var den internationella dagen mot Våld mot kvinnor!!!

http://www.metro.se/nyheter/16-anledningar-till-att-dagen-mot-vald-mot-kvinnor-behovs/EVHoks!6XAAIzIszbZmE/

16 Anledningar varför denna dagen behövs!

16 anledningar till att dagen mot våld mot kvinnor behövs

I Sverige

1. Varje år dödas 17 kvinnor av en man de har eller har haft en nära relation till.
2. Över 200 kvinnor har mördats av en närstående man sedan år 2000.
3. 28 400 kvinnor över 18 år misshandlades under 2014.
4. 29 kvinnor dog till följd av dödligt våld under 2014.
5. 2014 anmäldes 1 997 fall av grov kvinnofridskränkning.
6. Under 2014 anmäldes 20 467 fall av olaga hot mot kvinnor.
7. 6 697 våldtäkter anmäldes 2014, 94 procent av de drabbade var kvinnor.
8. Omkring 80 procent av det våld som sker mot kvinnor i nära relationer uppskattas aldrig komma till polisens kännedom.
►LÄS MER: Dödligt våld minskar – men inte mot kvinnor

…och i Världen:

9. Var tredje kvinna utsätts för våld under sin livstid.
10. Runt 120 miljoner flickor har blivit utsatta för sexuellt våld.
11. Hälften av alla sexuella övergrepp sker mot flickor under 16 år.
12. 34 procent av kvinnor med en funktionsnedsättning har blivit utsatta för fysiskt ett sexuellt våld av en partner.
13. Cirka 133 miljoner flickor och kvinnor har drabbats av någon form av könsstympning.
14. 23 procent av alla homosexuella kvinnor har blivit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld.
15. Kvinnor står för 70 procent av alla traffickingoffer.
16. 700 miljoner flickor har gifts bort som barn.
Källa: Brå, SOU 2014:06, WHO, Världsbanken, UN Women.