Varför släpps vi inte in i skolorna!?

Therese Axelsson på kvinnojouren i Gislaved vill utbilda om våld i nära relationer.
Bara en av fyra skolor i Gislaved har låtit kvinnojouren utbilda skolpersonalen i hur de kan hjälpa barn som utsätts för våld i hemmet.

Kvinnojouren i Gislaved vill utbilda alla som jobbar på skolorna i kommunen att bli bättre på att upptäcka varningssignaler att en elev som blir slagen hemma eller har föräldrar där t ex pappa slår mamma.

– Det är elever i varje klass som upplever våld i nära relationer i sitt eget hem. De går från ett trauma till skolan och går från skolan tillbaka till ett trauma varje dag, säger Therese Axelsson verksamhetschef på kvinnojouren i Gislaved.

Trots flera försök har tre av fyra skolor tackat nej. Åsenskolan i Anderstorp är en av dem. Rektor för skolan Per Ottevik säger att våld i nära relationer är en angelägen fråga men att skolan inte hinner med allt och måste göra prioriteringar. Den senaste tiden har teman som nätmobbning och sexuella trakasserier diskuterats i skolorna.

– Det är inte otroligt att vi kommer ha någon som talar om våld i nära relationer när vi anser att vi får in det i schemat, säger rektor Per Ottevik.