Kvinnojouren har besökt Gärdeskolan

Jourens 2 anställda var på Gärdeskolan en fredag i oktober.

Syftet var att visa upp vår verksamhet. Vi informerade ungdomarna om att Kvinnojouren och Tjejjouren finns. Hur de kan kontakta oss och vi delade ut broschyrer om tidiga varningstecken bla.

Det var bra respons; många  ungdomar kom fram och var nyfikna på vår verksamhet.

Tanken är att vi ska återkomma några gånger under hösten, så vi kan etablera en bra kontakt med ungdomarna.