Årets kvinnogärning

Årets kvinnogärning

Varje år utser Roks en kvinna som särskilt gjort sig förtjänst av utmärkelsen Årets Kvinnogärning. 2016 fick journalisten och författaren Katarina Wennstam utmärkelsen. Vem vill du ska få 2017-års utmärkelse? Alla kvinno- och tjejjourer är välkomna att nominera en kandidat senast mars 2018. Maila ert förslag samt en motivering till: info@roks.se.
Roks vill belöna personer som klart och tydligt står upp för misshandlade, våldtagna och utsatta kvinnor.
Varje år delar Roks ut utmärkelsen Årets Kvinnogärning på Internationella kvinnodagen. Utmärkelsen går till ”någon som genom en anmärkningsvärd och signifikant gärning har bidragit till att mäns våld mot kvinnor lyfts fram i ljuset och visat att denna verklighet, som alltför många kvinnor lever i, också går att förändra”.
Utmärkelsen för 2016 går till journalisten och författaren Katarina Wennstam. I motiveringen skriver Roks styrelse:
”Katarina Wennstam belönas för sitt mod och för att hon envist bedriver ett enträget arbete mot mäns våld mot kvinnor och uppmärksammar konsekvenserna av könsmaktordningen, både som journalist och författare.
Det har gått 15 år sedan hennes första reportagebok Flickan och skulden – en bok om samhällets syn på våldtäkt. Den landade som en explosion, lästes och hyllades. Boken används fortfarande som kurslitteratur och har spelat roll i förändringar av sexualbrottslagstiftningen.
Vi lever just nu i en tid där feminismen och kvinnors demokratiska rättigheter är mer hotade än på länge, både i Sverige och runtom i världen. Katarina lyfter fram kvinnor och är en röst för de som inte alltid hörs. Hon står alltid på brottsutsattas kvinnors sida och deklarerar högt och tydligt budskapet: Du är inte ensam, och det var inte ditt fel.”
Katarina själv svarar att hon känner sig hedrad och tacksam över utmärkelsen.
–  I år är det femton år sedan min första bok Flickan och skulden kom ut och jag kan med så många års perspektiv se att det faktiskt har hänt oerhört mycket när det gäller synen på kvinnor, flickor och barn som har utsatts för sexuella övergrepp och/eller våld. Framför allt finns det idag en annan medvetenhet om hur samhället ofta skuldbelägger offret och ett delvis förflyttat fokus, där allt fler inser att det är gärningsmännen som måste ändra sitt beteende, inte offret.
– Men det blir också gång på gång uppenbart att vi har en lång väg kvar att gå för att kvinnor ska ha full rätt till kroppslig integritet och till sin lust, och makt över sitt eget liv.
– Jag fortsätter att kämpa för kvinnors och tjejers rättigheter, inte minst genom min senaste reportagebok Flickan och skammen – en bok om samhällets syn på slampor. Jag tycker att det är så oerhört viktigt att belysa hur slut-shaming påverkar flickor och kvinnor både på nätet och i rättsväsendet.
Utmärkelsen offentliggörs den 8 mars på Internationella kvinnodagen.