Länkar

ROKS, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige
SKR, Sveriges kvinnojourers riksförbund
BOJ, Brottsofferjourernas Riksförbund
RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest
Tjejjouren.se – Tjejjourer på nätet
HOPP, Riksorganisationen mot sexuella övergrepp
ATSUB, Föreningen Anhöriga till Sexuellt utnyttjade Barn
BRIS, Barnens Rätt i Samhället
STÖDTELEFONER
Kvinnofridslinjen, jourtelefon dygnet runt.         020 – 50 50 50
Terrafem, jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.       020-52 10 10