Vad gör Kvinnojouren?

Vi har telefonjour, där medsystrar svarar. Vi kan också ta emot dig för personliga samtal.

Hos oss får du vara anonym. Vi har tystnads- plikt och har ingen rapportskyldighet till myndigheter.

Vi kan erbjuda skyddat boende för dig och dina barn vid akuta situationer.

Du kan få stöd vid besök hos läkare, polis, socialtjänst, vid rättegångar och andra besvärliga situationer.

Kvinnojouren informerar om mäns våld mot kvinnor, till exempel på skolor, sjukhus, föreningsmöten och arbetsplatser. Vi medverkar i debatter och konferenser och försöker påverka attityder.