Vår verksamhet

Välkommen till Kvinnojouren Maria i Gislaveds kommun!

Vi har plats för två familjer i vårt skyddade boende. Vi kan tyvärr inte ta emot djur men ger er tips på jourhem för djuren.

Vi har tre barnansvarig som i slutet av 2017 kommer att vara färdiga med Trappan-utbildningen. Det innebär att vi kan genomföra samtal med barn som upplevt trauma.

Vi har en anställd verksamhetsansvarig som heter Therese Axelsson och vi består av ca 20 aktiva Jourkvinnor som gör ett änglajobb.

Behöver du hjälp?

Vi möter dig förutsättningslöst. Vi har ingen mall eller checklista som vi följer. Vi lyssnar på dig och kan hjälpa till att se möjliga lösningar utifrån ditt och dina barns perspektiv. Tillsammans med dig kommer vi fram till hur vi går vidare. Vi gör aldrig något utan att du är med på det.

En del kvinnor och barn kan akut behöva bo hos oss. Andra kan behöva stödsamtal. Ibland vill kvinnor att vi finns med som stöd i kontakten med exempelvis polis och socialtjänst.

Planerar du ett uppbrott finns många detaljer att tänka på. Vi kan hjälpa till att göra en säkerhetsplanering. Vår erfarenhet och kunskap om mäns våld mot kvinnor är stor. Vi har också lång praktisk erfarenhet av separation, uppbrott och vårdnad.

Vi har tystnadsplikt och du kan vara anonym om du vill.

Du väljer själv vad och hur mycket du vill berätta.

Börja med att ringa oss!

Känner du någon som behöver hjälp? Det här kan du göra

Våga fråga: Många kvinnor som varit utsatta för våld berättar att de aldrig fått frågan om våld. De som ändå fått frågan har många gånger valt att svara nej men menat att det ändå varit betydelsefullt. Det är någon som sett och brytt sig.

Många tycker att det är svårt att fråga, det finns en ovilja att tränga sig på och oro för att ha missuppfattat att hon skulle vara utsatt för våld. Men det värsta som kan hända i så fall är att hon blir arg och det kanske inte är så farligt

Det är viktigt att ställa frågan när hennes partner inte är i närheten och det är också viktigt att den som ställer frågan är beredd på svaret.

Om hon inte vill berätta så svara att du finns där om hon någon gång ångrar sig, att hon alltid kan vända sig till dig.

Det är viktigt att lyssna utan att vare sig döma eller förfasa sig över hennes berättelse. Kvinnor som väljer att berätta för någon om det svåra hon varit med om testar ofta av först för att se hur det tas emot. Det är viktigt att bekräfta det motstånd hon har gjort för även om hon själv inte upplever att hon gjort motstånd så har hon det utifrån sina förutsättningar. Tala heller inte nedsättande om hennes partner, det innebär i regel bara att hon går i försvarsställning.

Gör anteckningar om du ser skador eller på annat sätt får vetskap om att hon utsatts för våld eller hot. Skriv ner datum och vad du sett/hört eller fått berättat för dig. Detta kan vara viktig stödbevisning om det blir en polisutredning.

Det är naturligt att vilja ha en förklaring till varför ens partner gjort en illa. Många vill förklara det med sjukdom- Visst finns det män som är våldsamma och som samtidigt är sjuka men den stora majoriteten är det inte. Lyssna men försök inte att hitta ursäkter och förklaringar till partnerns beteende och handlingar.

Du kan inte fatta beslut åt henne eller ta över hennes liv. Det är viktigt att hon själv kommer fram till vad hon måste göra för att förändra sin situation men du kan finnas där som ett stöd och lyssna på henne. Om du tipsar henne om exempelvis Kvinnojouren så erbjud dig gärna att hjälpa till med kontakten eller följa med på ett eventuellt möte så du inte bara förmedlar ett telefonnummer.

Polisanmälan är något vi på Kvinnojouren alltid uppmanar till. En del kvinnor vill avvakta andra törs inte göra anmälan själv och då är det bra att erbjuda sig att anmäla åt henne. Om situationen är akut och det finns anledning att frukta för hennes och kanske också eventuella barns liv och hälsa så ring polisen.